Làm cách nào để xóa nhiều hàng trong Excel?

Excel là một chương trình bảng tính được phát triển và phân phối bởi Microsoft. Nó lần đầu tiên trở nên phổ biến vào năm 1993 sau khi phiên bản 5 được phát hành và kể từ đó đã thay thế cho Lotus Lotus 1-2-3 phổ biến rộng rãi như là tiêu chuẩn công nghiệp. Chương trình này là một phần của gói Microsoft Office cung cấp một số chương trình cơ bản được sử dụng rộng rãi trong các doanh nghiệp, ngành công nghiệp và văn phòng.

Nhiều hàng được chọn Excel

Excel phân chia các bảng tính trong các dòng Riên và các cột Cột. Một tập hợp các hộp dọc được gọi là một cột và một bộ các hộp ngang được gọi là một hàng. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ thảo luận về một số phương pháp dễ nhất để xóa nhiều hàng trong Excel mà không làm hỏng bảng tính. Đảm bảo làm theo các bước cẩn thận và chính xác để tránh mất dữ liệu.

Làm cách nào để xóa nhiều hàng trong Excel?

Sau khi nhận được nhiều yêu cầu trên một hướng dẫn để xóa nhiều hàng trong excel, chúng tôi đã thử nghiệm và biên soạn một vài phương pháp đơn giản nhất được liệt kê dưới đây.

Phương pháp 1: Sử dụng nút Xóa

 1. Nhấn phím Shift Shift và lượt nhấn Click để chọn hàng mà bạn muốn xóa.

  Nhấn Shift và nhấp vào Hàng trong Excel để chọn chúng
 2. Nhấn nút Del Del trên bàn phím của bạn để xóa các hàng đã chọn.

  Nhấn nút Del Del trên bàn phím để xóa các hàng
 3. Nhấp vào trên OK OK nếu một lời nhắc cảnh báo xuất hiện.
 4. Các hàng sẽ bị xóa.

Cách 2: Sử dụng Menu

 1. Nhấn phím Shift Shift và lượt nhấn Click để chọn hàng mà bạn muốn xóa.

  Nhấn nút Shift và sau đó nhấp vào Hàng để chọn chúng
 2. Nhấn nút Phải - nhấp vào nút trên chuột để mở menu.
 3. Nhấp vào tùy chọn Xóa Xóa Row Row để xóa hoàn toàn Hàng đã chọn.

  Nhấp vào nút Xóa Hàng
 4. Nhấp vào trên OK OK nếu một lời nhắc cảnh báo xuất hiện.
 5. Các hàng sẽ bị xóa.

Lưu ý: Đảm bảo xóa mọi bộ lọc trước khi thử bất kỳ phương pháp nào được đề cập ở trên vì nếu bộ lọc đã được áp dụng, Excel chỉ cho phép bạn xóa một hàng tại một thời điểm.

Cách 3: Sử dụng nút trừ

 1. Nhấn và giữ nút Ctrl Ctrl .

  Nhấn phím Ctrl Ctrl trên bàn phím
 2. Nhấn nút Fusus Minus và buông nút Ctrl Ctrl .
 3. Nhấn vào R R trên bàn phím của bạn để chọn Hàng.
 4. Nhấn vào Enter Enter để hoàn tất quy trình.

Bài ViếT Thú Vị