Sửa lỗi Không thể tìm thấy Môi trường thời gian chạy Java SE

Tư VấN: NhấN Vào Đây Để SửA ChữA Windows LỗI Và HiệU Năng Hệ ThốNg TốI Ưu Hóa

Khi cố gắng mở tệp Java .jar thông qua dấu nhắc lệnh, chẳng hạn như sử dụng lệnh ra Java Java -Jar xxxx.jar, bạn có thể gặp thông báo lỗi sau:

 Lỗi: mở khóa sổ đăng ký 'Phần mềm \ JavaSoft \ JRE' Lỗi: không thể tìm thấy java.dll Lỗi: Không thể tìm thấy Môi trường thời gian chạy Java SE. 

Điều này có thể do một số yếu tố, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

 • Đăng ký bị hỏng
 • Thiếu đường dẫn Java trong Biến môi trường của bạn
 • Thư mục cài đặt Java đang được di chuyển

Ví dụ: chúng tôi đã gặp phải sự cố này khi cập nhật Java SE lên phiên bản mới nhất - trước đây chúng tôi có thể đã cài đặt Java 32 bit và khi chạy trình cài đặt Java 64 bit, đường dẫn Java của chúng tôi đã thay đổi.

Lỗi đầu ra khi cố chạy các lệnh Java trong Dấu nhắc lệnh.

May mắn thay, điều này là khá dễ dàng để khắc phục, vì nó chỉ yêu cầu giải quyết một trong những vấn đề trên với giải pháp thích hợp. Thực hiện theo các bước của chúng tôi dưới đây để làm cho các lệnh Java của bạn thông qua dấu nhắc lệnh hoạt động trở lại và để lại nhận xét trong phần nhận xét nếu bạn gặp phải bất kỳ vấn đề nào khác (hoặc biết về một giải pháp tốt hơn).

 1. Xóa tất cả các phiên bản trước của Java (sử dụng quy trình gỡ cài đặt của chương trình và tính năng của NXB). Nếu thư mục java vẫn còn trong phiên bản C: / Tệp chương trình / Chế độ, hãy xóa nó.
 2. Dọn dẹp registry của bạn (xóa khóa java của bạn):
 3. Đi đến Bắt đầu và sau đó Chạy
 4. Nhập 'regedit' vào trường chỉnh sửa
 5. Truy cập HKEY_LOCAL_MACHINE / Phần mềm / Microsoft / Windows / CurrentVersion / Gỡ cài đặt
 6. Trong thư mục Gỡ cài đặt này, bạn sẽ tìm thấy nhiều mục đăng ký trong dấu ngoặc nhọn.

  Regedit gỡ cài đặt con đường.
 7. Nhấp vào tab Chỉnh sửa và sau đó Tìm
 8. Lưu ý: Đánh dấu thư mục Gỡ cài đặt trước khi thực hiện tìm kiếm cho đăng ký cụ thể.
 9. Nhập chuỗi phiên bản dưới dạng giá trị để tìm mục đăng ký tương ứng sẽ bị xóa.
 10. Khi bạn tìm thấy khóa đăng ký, hãy chọn phím đó và sau đó nhấp chuột phải vào nó và chọn Xóa
 11. Xác nhận xóa và nhấp vào Có

Các bước tìm khóa đăng ký cho mọi phiên bản Java 7

Thực hiện theo định dạng 7.0.xxx

trong đó xxx có thể là 100, 120, 130, 140, v.v.

ví dụ:

 • Nhập 7.0.100 trong trường tìm kiếm, tìm khóa đăng ký cho bản cập nhật Java7 10
 • Nhập 7.0.120 trong trường tìm kiếm, tìm khóa đăng ký cho bản cập nhật Java7 12
 • Nhập 7.0.180 trong trường tìm kiếm, tìm khóa đăng ký cho bản cập nhật Java7 18

Các bước tìm khóa đăng ký cho mọi phiên bản Java 6

Thực hiện theo định dạng 6.0.xxx

trong đó xxx có thể là 100, 120, 130, 140, v.v.

ví dụ:

 • Nhập 6.0.100 trong trường tìm kiếm, tìm khóa đăng ký cho bản cập nhật Java6 10
 • Nhập 6.0.120 trong trường tìm kiếm, tìm khóa đăng ký cho bản cập nhật Java6 12
 • Nhập 6.0.180 trong trường tìm kiếm, tìm khóa đăng ký cho bản cập nhật Java6 18

Các bước tìm khóa đăng ký cho mọi phiên bản Java 1.5

Thực hiện theo định dạng 1.5.0.xxx

trong đó xxx có thể là 100, 120, 130, 140, v.v.

ví dụ:

 • Nhập 1.5.0.100 trong trường tìm kiếm, tìm khóa đăng ký cho jre1.5.0_01
 • Nhập 1.5.0.120 trong trường tìm kiếm, tìm khóa đăng ký cho jre1.5.0_12
 • Nhập 1.5.0.180 trong trường tìm kiếm, tìm khóa đăng ký cho jre1.5.0_18
 • Các bước tìm khóa đăng ký cho mọi phiên bản Java 1.4

Thực hiện theo định dạng 1.4.2_xxx

trong đó xxx có thể là 01, 12, 13, 14, v.v.

ví dụ:

 • Nhập 1.4.2_01 vào trường tìm kiếm, tìm khóa đăng ký cho jre1.4.0_01
 • Nhập 1.4.2_12 trong trường tìm kiếm, tìm khóa đăng ký cho jre1.4.0_12
 • Nhập 1.4.2_18 trong trường tìm kiếm, tìm khóa đăng ký cho jre1.4.0_18

Cài đặt lại Java và đặt biến hệ thống JAVA_HOME cho đường dẫn JRE (hoặc JDK) của bạn .

Ví dụ:

 JAVA_HOME - C: \ Chương trình tập tin \ Java \ jdk1.7.0_71 Đường dẫn - C: \ Chương trình tập tin \ Java \ jdk1.7.0_71 \ bin 

Bạn có thể kiểm tra xem đây có phải là một giải pháp thành công với các lệnh sau không

 echo% JAVA_HOME% java -version 

Cửa sổ lệnh mở thủ công tới đường dẫn Java. Là một ghi chú bên cạnh, bạn cũng có thể khởi chạy một dấu nhắc lệnh trực tiếp từ trong thư mục Java - điều hướng đến thư mục C: \ Program Files \ Java \ bin ( hoặc bất cứ nơi nào Java của bạn được cài đặt), giữ Shift + Nhấp chuột phải vào bên trong cửa sổ và nhấp vào Mở một cửa sổ lệnh tại đây.

Bài ViếT Thú Vị