Làm cách nào để hoàn tác lệnh 'init' trên Git?

Tư VấN: NhấN Vào Đây Để SửA ChữA Windows LỗI Và HiệU Năng Hệ ThốNg TốI Ưu Hóa

Git là một hệ thống được sử dụng để theo dõi các thay đổi trong mã nguồn trong quá trình phát triển ứng dụng. Nó là một hình thức kiểm soát phiên bản trong đó cơ sở mã cho ứng dụng được nhân đôi trên máy tính của mọi nhà phát triển. Nó cho phép các nhà phát triển tự phối hợp công việc và cải thiện tính toàn vẹn của mã trong khi cung cấp khả năng theo dõi tất cả các thay đổi được thực hiện đối với mã.

Lệnh Git đang được thực thi

Lệnh khởi động trên git git thường là lệnh đầu tiên mà người dùng chạy khi bắt đầu một dự án mới. Lệnh này cho phép người dùng tạo một kho Git mới. Lệnh có thể được sử dụng để chuyển đổi một dự án cũ thành Kho lưu trữ Git hoặc để tạo một kho lưu trữ mới. Trong bước này, chúng tôi sẽ dạy cho bạn phương pháp hoàn tác lệnh này và đảo ngược các thay đổi được thực hiện bởi lệnh này.

Làm thế nào để hoàn tác lệnh init init trên Git?

Để hoàn tác các hiệu ứng của các lệnh init init trên máy tính, chúng tôi sẽ thực hiện một lệnh để xóa kho git mới tạo. Hãy chắc chắn rằng bạn thực hiện lệnh chính xác bằng cách làm theo phương pháp được chỉ định. Phương thức hơi khác nhau đối với Windows và Linux.

Phương pháp 1: Dành cho Linux

Trong bước này, chúng tôi sẽ hoàn tác các thay đổi được thực hiện bởi lệnh init init bằng cách xóa kho git. Vì vậy, chúng tôi sẽ thực hiện một lệnh trong thiết bị đầu cuối. Để làm điều đó:

 1. Nhấn phím Ctrl Ctrl + + Bấm Alt + + khăn để mở thiết bị đầu cuối.

  Mở Terminal
 2. Gõ vào lệnh sau và nhấn vào Enter Enter.
   rm -rf .git 
 3. Điều này sẽ xóa toàn bộ kho git và hoàn tác các thay đổi được thực hiện bởi lệnh init.

Phương pháp 2: Dành cho Windows

Phương thức hoàn tác các thay đổi được thực hiện bởi lệnh init cho Windows khác một chút so với Linux. Windows có một lệnh khác có thể được thực thi trong dấu nhắc lệnh để hoàn tác các thay đổi. Do đó, trong bước này, chúng tôi sẽ chạy dấu nhắc lệnh với tư cách quản trị viên và thực thi lệnh. Cho rằng:

 1. Nhấn vào Windows Windows QUAN + Đăng nhập để mở dấu nhắc Run.
 2. Nhập vào cm cmd và nhấn vào Shift Shift + + Ctrl Ctrl + + Nhập Enter để cung cấp các đặc quyền quản trị.

  Nhập cmd trong Dấu nhắc chạy và nhấn phím Shift Shift +
 3. Gõ vào lệnh sau và nhấn vào Enter Enter .
   rmdir .git 
 4. Nếu kho lưu trữ có các thư mục con, hãy gõ lệnh sau và nhấn vào Enter Enter .
   rmdir / s .git 
 5. Điều này sẽ hoàn tác các thay đổi được thực hiện bởi lệnh init init .

Bài ViếT Thú Vị