Khắc phục: TWCU.EXE không thể tải tệp thư viện

Tư VấN: NhấN Vào Đây Để SửA ChữA Windows LỗI Và HiệU Năng Hệ ThốNg TốI Ưu Hóa

Twcu.exe, còn được gọi là Tiện ích khách hàng không dây TP-LINK, là một ứng dụng cấu hình cần thiết để chạy thành công bộ điều hợp không dây. Tiện ích cấu hình không dây TP-LINK được cài đặt trên hệ thống của người dùng đang sử dụng bộ điều hợp TP-LINK. Khi cài đặt tiện ích này, một dịch vụ sẽ được thêm vào danh sách dịch vụ Windows và nó sẽ liên tục chạy trong nền.

Twcu.exe được đặt tại C: \ Program Files \ TP-LINK \ TP-LINK Wireless Utility và TP-LINK sử dụng nó để kết nối với internet. Tên tệp thực thi chính là twcu.exe và có thể nhìn thấy nó từ tab dịch vụ của trình quản lý tác vụ.

Nếu gần đây bạn đã cập nhật Windows 10 hoặc bạn đã nâng cấp lên Windows 10 từ phiên bản Windows trước đó thì bạn có thể thấy một lỗi liên quan đến TWCU hoặc twcu.exe. Khi bạn bật máy tính, bạn sẽ thấy một thông báo lỗi như thế này

Lỗi này sẽ xuất hiện khi bạn truy cập máy tính để bàn của bạn và nó sẽ xuất hiện mỗi khi bạn đăng nhập vào Windows.

Trước hết, lỗi này liên quan đến Tiện ích cấu hình không dây TPlink của bạn. Khá nhiều người dùng gặp phải lỗi này đã cài đặt Tiện ích cấu hình không dây TPlink trên hệ thống của họ. Các vấn đề tương thích là nguyên nhân rất có thể của thông báo lỗi này, đặc biệt nếu bạn bắt đầu gặp sự cố sau khi nâng cấp lên Windows 10.

Phương pháp 1: Chạy trong Chế độ tương thích

Vì lý do rất có thể cho vấn đề này là vấn đề tương thích, điều hợp lý nhất bạn có thể làm ở đây là chạy Tiện ích cấu hình không dây TPlink ở chế độ tương thích. Dưới đây là các bước để chạy tiện ích cấu hình trong chế độ tương thích.

Lưu ý: Tôi không có Tiện ích cấu hình không dây TPlink vì vậy tôi đang thực hiện các bước này trên một ứng dụng khác. Bạn không nên đối mặt với bất kỳ vấn đề nào vì các bước này sẽ giống với Tiện ích cấu hình không dây TPlink.

  1. Định vị tiện ích cấu hình không dây TPlink Điều này sẽ có trên máy tính để bàn của bạn
  2. Nhấp chuột phải vào Tiện ích cấu hình không dây TPlink và chọn Thuộc tính

  1. Nhấp vào tab Tương thích
  2. Chọn hộp Chạy chương trình này trong chế độ tương thích cho:

  1. Chọn Windows 8 hoặc Windows 7 từ danh sách thả xuống

  1. Nhấp vào Áp dụng sau đó chọn Ok

Kiểm tra xem điều này có khắc phục được vấn đề hay không.

Phương pháp 2: Chạy trong Chế độ tương thích (thay thế)

Điều này giống như phương pháp 1 nhưng cung cấp một cách khác để khắc phục các sự cố tương thích của Tiện ích cấu hình không dây TPlink.

Thực hiện theo các bước được đưa ra dưới đây để khắc phục vấn đề tương thích.

  1. Định vị tiện ích cấu hình không dây TPlink Điều này sẽ có trên máy tính để bàn của bạn
  2. Nhấp chuột phải vào Tiện ích cấu hình không dây TPlink và chọn Khắc phục sự cố tương thích

  1. Nhấp vào Thử cài đặt được đề xuất

Bạn không nên xem thông báo lỗi sau khi quá trình hoàn tất.

Bài ViếT Thú Vị