Cách tạo Lối tắt Microsoft.StickyNotes.exe trong Windows 10

Tư VấN: NhấN Vào Đây Để SửA ChữA Windows LỗI Và HiệU Năng Hệ ThốNg TốI Ưu Hóa

Ghi chú là một quá trình quan trọng mà mọi người thường làm để ghi nhớ các nhiệm vụ sẽ được thực hiện trong tương lai. Microsoft đã nhúng một ứng dụng nhỏ có tên là Chú ý Chú ý vào Windows kể từ khi Windows 7 giới thiệu giúp bạn ghi nhớ các công việc hàng ngày thông qua các thẻ màu trên máy tính để bàn của bạn. Bạn có thể thêm bao nhiêu thẻ trên máy tính để bàn tùy thích và thẻ không biến mất ngay cả khi bạn khởi động lại máy tính.

Khởi chạy ứng dụng Ghi chú khá đơn giản. Tất cả những gì bạn cần làm là tìm kiếm nó bằng Cortana. Nhấp vào ứng dụng và bắt đầu nhập ghi chú của bạn.

Làm cách nào để tạo Phím tắt Ghi chú trong Windows 10?

Tạo một lối tắt của ứng dụng Ghi chú là một chút khó khăn. Bạn không thể trực tiếp tạo một lối tắt vì nó chỉ chạy trong ngữ cảnh của vùng chứa ứng dụng. Để tạo lối tắt, hãy làm theo các bước dưới đây.

Phương pháp 1: Tạo Lối tắt bằng Menu Nhấp chuột phải

  1. Trên máy tính để bàn của bạn, nhấp chuột phải vào một vùng trống và điều hướng đến Mới> Phím tắt .

  2. Trong cửa sổ hội thoại, dán vị trí của ứng dụng Ghi chú và nhấp vào Tiếp theo .
     trình thám hiểm shell: AppsFolder \ Microsoft.MicrosoftStickyNotes_8wekyb3d8bbwe! Ứng dụng 

Nhập tên của phím tắt tức là Ghi chú dính trong cửa sổ tiếp theo và nhấp vào Kết thúc .

Đi tới Màn hình của bạn và kéo biểu tượng ứng dụng vào khu vực QuickLaunch để tải nhanh khi cần.

Phương pháp 2: Tìm ứng dụng trong thư mục ứng dụng

  1. Mở hộp thoại Run bằng cách nhấn các phím Win + R trên bàn phím của bạn. Bên trong khu vực trống, nhập shell Explorer explorer: AppsFolder ' (không có dấu ngoặc kép) và nhấn Enter . Nó sẽ mở một thư mục chứa các tệp thực thi của tất cả các ứng dụng được cài đặt trên hệ thống của bạn.

  2. Trong thư mục Ứng dụng, tìm kiếm Ghi chú dính và nhấp chuột phải vào biểu tượng để tạo lối tắt giống nhau. Nó sẽ yêu cầu bạn đặt phím tắt trên Desktop. Nhấp vào và thế là xong. Giờ đây, bạn có thể thêm phím tắt vào QuickLaunch để tải ứng dụng mà không cần nhấn nút chuột nhiều lần.

Bài ViếT Thú Vị